Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Scenario pomáhá

Světlo mladým s handicapem

V sobotu 14. listopadu 2020 byla zahájena benefiční akce s název Světlo mladým s handicapem, která už 13. rokem pořádá sbírku pro mladé lidi se zdravotním omezením. Scenario také letos tuto akci finančně podpoří a přispěje tím k realizaci aktivit pro handicapované mladé lidi.
Letos, skrze nelehké podmínky epidemiologické situace, akce proběhne v co-virtuální verzi. Benefiční akce spočívá v prodeji minisvítilen, lamp, baterek a vánočního osvětlení.

Akci můžete podpořit zakoupením produktů na e-shopu a přispět tak na přípravu a realizaci celoročních aktivit, cest za poznáním a pobytů pro mladé lidi se zdravotním postižením.
Sledujte také WEB http://www.svetlomladymshandicapem.cz/, kde naleznete videa od jednotlivců či skupin, které akci Světlo mladým s handicapem podporují a pomáhají tak realizovat aktivity pro zdravotně znevýhodněné osoby.
Akce potrvá do 14. prosince 2020.
Podpořte s námi zdravotně znevýhodnění osoby a přispějte k jejich plnohodnotnějšímu životu!
Facebook
Website
Email
© 2020Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic

Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
Změňte preference nebo odhlaste odběr.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*