Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Podporujte handicapované!

Podpořte s námi

zdravotně znevýhodněné osoby

a přispějte k jejich plnohodnotnějšímu životu!

Tento rok jsme finančně podpořili benefiční akci s názvem

Světlo mladým s handicapem,

která letos probíhá již 13. rokem.

Podpořte také vy tuto akci tím, že u nás uplatníte možnost náhradního plnění, zakoupením zboží či využitím služeb a přispějte ke plnohodnotnějšímu životu handicapovaným mladým lidem!

...více informací o akci na:

www.svetlomladymshandicapem.cz

Náhradní plnění je možností, jak splnit ze zákona vyplývající povinnosti nákupem zboží a služeb u naší firmy Scenario s.r.o.

...více informací na:

Náhradní plnění Scenario
Facebook
Website
Email
© 2020Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic

Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
Změňte preference nebo odhlaste odběr.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*