Zobrazit tento e-mail v prohlížeči
Poskytujeme e-learningová  školení zaměřená na KYBERNETICKOU BEZPEČNOST
Proč je důležité provádět školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti?
 • Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma, protože tím, že se informační a komunikační technologie (ICT) staly neodmyslitelnou součástí našeho života, se stává i naše společnost zranitelnější a je vystavena většímu riziku kybernetických útoků. Kybernetické hrozby tady jsou a stále budou. A budou sofistikovanější a budou se řetězit.
   
 • Nejen na státní, ale i na soukromé organizace se vztahuje povinnost stanovená Vyhláškou č. 82/2018 Sb. a Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. zvyšovat povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti.
   
 • Problematika kybernetické bezpečnosti se dnes týká každého člověka, který využívá informační a komunikační technologie (ICT), a proto je nutné být seznámen s tím, jak se bezpečně chovat v dnešním světě informačních a komunikačních technologií (ICT). Je třeba si uvědomit, že NEJVĚTŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SLABINA JE ČLOVĚK!
Cílem školení je
 • přispět k zajištění bezpečnosti ve vaší firmě při používání informačních technologií.
 • seznámit zaměstnance se základními principy a pravidly informační bezpečnosti a pomoci tak zvýšit povědomí o této oblasti.
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a efektivní formou e-learningu splnit zákonnou povinnost.
 • naučit zaměstnance chovat se bezpečně v dnešním světě ICT
Školení je určeno pro
 • řadové zaměstnance, kteří při své práci využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.
Obsah školení
 • Kybernetický prostor a jeho struktura
 • Cíl kybernetické bezpečnosti
 • Legislativa kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetické útoky a sociální inženýrství
 • Zásady bezpečného chování na internetu
  zabezpečení prostřednictvím hesel
  e-mailová komunikace
  webové stránky
 • Práce na dálku
 • Ověření získaných znalostí formou testu
Rozsah školení
 • 2 - 4 hodiny
Obsah, formu (poskytujeme i živý e-learning s lektorem) a rozsah školení lze modifikovat dle potřeb zákazníka.

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.
Doplňkové služby

V případě zájmu poskytneme komplexní řešení k zajištění kybernetické bezpečnosti ve Vaší organizaci.
 • Provedeme analýzu rizik.
 • Vypracujeme směrnici /metodický pokyn
 • poskytneme technické prostředky
Více informací na našem webu

Naše služby

Pro více informací neváhejte kontaktovat svého obchodníka.

Romana Kovalová
obchodní manažer
+420 602 310 051
kovalova@scenario.cz
Miroslava Šimíčková
obchodní manažer
+420 602 447 767
simickova@scenario.cz
Markéta Costachová
obchodní
referent
+420 602 436 643
costachova@scenario.cz
Ivona Vaňková
obchodní referent
+420 602 400 777
vankova@scenario.cz
it.scenario.cz
Facebook
Instagram
Website
Email
© 2021 | Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic

Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
Změňte preference nebo odhlaste odběr.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*