Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Profylaxe tiskových strojů

Jak často servisovat tiskárnu a proč?

Pokud se u vás v kanceláři tiskárna od rána do večera nezastaví a na údržbu se zapomíná, je jen otázkou času, kdy vám tiskárna vypoví funkčnost …

V některých případech bude oprava triviální, jindy bude ekonomičtější pořídit nový přístroj. Pokud chcete, aby vám jehličková, laserová či inkoustová tiskárna sloužila co nejdéle a po celou dobu tiskla kvalitně, měli byste ji pravidelně servisovat. Jednou za čas povolejte specialisty, kteří se postarají o odborný servis.
Pokud chcete, aby vám tiskárna sloužila dlouho, měli byste na ní provádět pravidelnou údržbu.

Profylaxi profesionálních tiskáren provádějte vždy,
a to minimálně jednou ročně!

Sami se do údržby vnitřních částí tiskáren nepouštějte. Čistěte jen ty komponenty, ke kterým se dostanete bez použití nářadí či demontáže krytů.
Neodborným zásahem tiskárnu poškodíte a samozřejmě přijdete o veškeré záruky a samotný chod tiskárny nebo nekvalitní tisk.
Odborná profylaxe zahrnuje pečlivou demontáž i vyčištění komponentů a vždy odhalí různé problémy hned v počátku, které lze snadno odstranit. Bez pravidelných kontrol může dojít k postupné degradaci součástek a narůstání technických problémů, na jejichž odstranění už může být pozdě nebo mohou být velice nákladné.
Firma Scenario provádí PROFYLAXE - preventivní kontroly, stačí nahlásit výrobce a model tiskárny.

Mezi ně patří i dokladové maticové speciální tiskárny Olivetti PR2 Plus

Tyto tiskárny slouží pro služby veřejnosti v bankovních a poštovních aplikacích, ve veřejné správě, zdravotnictví, cestovním ruchu a dalších provozech s opakovaným tiskem do formulářů (např. Technické průkazy a další …) Tyto tiskárny obsluhuje kvalitně vyškolený zaměstnanec.
Co je profylaxe: Jedná se o preventivní prohlídku zařízení, obvykle o kompletní čištění, seřízení, mazání a kontrolu tiskárny. Celková očista a dezinfekce povrchů. Pravidelná údržba tiskárny prodlouží její životnost.

Proč provádět profylaxi: Profylaxe je něco jako preventivní prohlídka, kdy se zkoumají všechny namáhané části tiskárny - díky profylaxi prodloužíme životnost tiskárny a předejdeme možným závadám nebo poruchám.

Jak dlouho trvá profylaxe: Ve veřejné správě stroj neopustí své stanoviště. Jedna tiskárna trvá s kompletní profylaxí i se závěrečným testováním cca 20-30 min. Cena profylaxe: Cena se odvíjí od počtu kusů, vzdálenosti a požadavků našeho zákazníka.

Pravidelnou profylaxí předejdete nejen poškození, ale naučíte se od technika, jak o tiskárnu pečovat, případně i jak si zjednodušit obsluhu Vaší tiskárny.

Zajistíme ekologickou likvidaci elektroodpadu,
jsme Zelená firma

Aby naše služby byly kompletní, od prodeje přes servis až po likvidaci, zajišťujeme i ekologickou likvidaci a recyklaci elektroodpadu. Postaráme se o recyklaci Vaší staré nefunkční kancelářské a výpočetní techniky a zpětný odběr použitých originálních, ale i neoriginálních tonerů, cartridgí a pásek! 

Naše společnost je zapojena do systému ekologického nakládání s elektroodpadem REMA. Vaše nepotřebné zařízení bude rozebráno v chráněné dílně a odborně separováno pro jednotlivé suroviny. Zajistíme tak opětovné použití maximální množství surovin.
 Ekologická recyklace a likvidace kopírek 
 Ekologická recyklace a likvidace tiskáren 
 Likvidace faxů 
 Ekologická recyklace a likvidace počítačů PC 
 Likvidace Monitorů 
 Likvidace Notebooků 
 Likvidace PC doplňků 
Ekologická recyklace a likvidace
veškerého spotřebního materiálu do tiskových strojů
Zajistíme tak opětovné použití maximálního množství surovin.

Zajistíme tak opětovné použití maximálního množství surovin.

Naše služby

Pro více informací neváhejte kontaktovat svého obchodníka.

Romana Kovalová

obchodní manažer

+420 602 310 051

[email protected]

Martina Bartusková

obchodní manažer

+420 602 447 767

[email protected]

Martin Stiborský

obchodní referent

+420 602 516 655

[email protected]

it.scenario.cz
Facebook
Instagram
Website
Email
© 2020Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic

Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
Změňte preference nebo odhlaste odběr.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*